Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Działanie...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (IV)

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (IV) 7.2 RPO WSL Okres realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystają 423 osoby. Przewidziano następujące formy wsparcia: IPD pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe ...

Ochrona danych osobowych uczestników projektów PO KL

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) – KLAUZULA INFORMACYJNA   Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (V)

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (V)" 1.1.1 PO WER Okres realizacji od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 185 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Chorzów. W ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Działanie...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (IV)

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (IV) 7.2 RPO WSL Okres realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystają 423 osoby. Przewidziano następujące formy wsparcia: IPD pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (V)

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (V)" 1.1.1 PO WER Okres realizacji od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 185 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Chorzów. W ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Banner wortalu "Zielona Linia"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę