"Szansa dla Ciebie" 2008-2013" - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Szansa dla Ciebie - 2008-2013

Tytuł projektu: „Szansa dla Ciebie"

Wnioskodawca: PUP Chorzów

Realizator: PUP Chorzów

Okres wdrażania projektu:   01.03.2008 – 31.12.2014

Finansowanie i wdrażanie projektu zostało podzielone na poszczególne lata jego realizacji

Cel projektu: tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, nabywanie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W drodze do realizacji celu  zaplanowano:

a) w 2008 roku

- skierowanie 552 osób na szkolenia
- skierowanie 249 osób na przygotowania zawodowe w miejscu pracy
- skierowanie 168 osób  na staże
- udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 105 osób

b) w 2009 roku:

- skierowanie 191 osób na szkolenie
- skierowanie 121 osób  na staże
- dzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 86 osób

c) w 2010 roku:

- skierowanie 278 osób na szkolenia
- skierowanie 221 osób  na staże
- udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 83 osób

d) w 2011 roku:

- skierowanie 51 osób na szkolenia
- skierowanie 93 osób  na staże
- udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 68 osób

e) w 2012 roku

- skierowanie 59 osób na szkolenia biznesowe
- skierowanie 85 osób na staż
- udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 64 osób

f) w 2013 roku

- skierowanie 100 osób na szkolenia zawodowe
- skierowanie 118 osób na staż
- udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 97 osób

Adresat: osoby bezrobotne

 

„Szansa dla ciebie"

Nazwa programu

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer
i nazwa priorytetu

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer  i nazwa działania

6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Schemat

6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Wielkość pozyskanych środków

4 307 299,66 zł - 2008 rok
2 842 800,00 zł - 2009 rok
3 417 700,00 zł - 2010 rok
1 285 900,00 zł - 2011 rok
1 250 500,00 zł - 2012 rok
2 859 600,00 zł - 2013 rok

Ilość osób objętych projektem

1030 osób - 2008 rok
  362 osoby - 2009 rok
  571 osób - 2010 rok
  209 osób - 2011 rok
146 osob - 2012 rok
315 osób - 2013 rok

Osiągnięte efekty

Projekt w trakcie realizacji

Efektywność projektu
(liczona w podjęciach pracy)

Projekt w trakcie realizacji,  efektywność – 40%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę