Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Zaproszenie do udziału w projekcie "50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie"

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby pow. 30 rż do udziału w projekcie pt. 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie w ramach Poddziałania 7.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Wnioskodawca: Miasto Chorzów Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby pow. 30 rż do udziału w projekcie pt. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Celem projektu jest...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza młode osoby do  udziału w projekcie pt.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III) w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 410...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę