Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Zaproszenie do udziału w projekcie "50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie"

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby pow. 30 rż do udziału w projekcie pt. 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie w ramach Poddziałania 7.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Wnioskodawca: Miasto Chorzów Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę