Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Aktualności

Miejskie Spotkania Medyczne

Prezydent Miasta Chorzów Zaprasza na Miejskie Spotkania Medyczne

12 listopada 2018 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2117) Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie dnia 12 listopada 2018 roku będzie NIECZYNNY. ...

Konferencja dla pracodawców

   W związku z ciągłym wzrostem zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców w dniu 06.11.2018r. PUP Chorzów zorganizował konferencję dla lokalnych pracodawców, którzy chcą zatrudniać pracowników z  Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. ...

Program pożyczkowy „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”

   Program „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie" to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych)  uruchomiony przez MRPiPS oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w celu pomocy przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej oraz tworzeniu miejsca pracy...

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE ZAINTERESOWANE ŚRODKAMI NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ   Informujemy, ze można ubiegać się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji wynosi 21 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje udzielane są na aktywnej poczekalni lub pod nr  tel. 32 34...

Nabór wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez Urząd

UWAGA PRACODAWCY   Zapraszamy do składania wniosków o refundację kosztów utworzenia miejsca pracy  dla bezrobotnych skierowanych przez  Urząd. Kwota doposażenia wynosi 21 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje udzielane są na aktywnej poczekalni lub pod nr  tel. 32 34 97 140,   ...

NAGRODA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

W październiku Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie otrzymał nagrodę specjalną w konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych" organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  w Warszawie. Celem konkursu było wyłonienie  instytucji rynku pracy, które do swojej praktyki włączają niestandardowe ...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE W IV KWARTALE 2018 ROKU

Zapraszamy osoby poszukujące pracy na warsztaty kształtujące umiejętności niezbędne podczas poszukiwania !!     Data temat SPOTKANIA godziny 17.10.-19.10.2018 „JAK DOBRZE PLANOWAĆ? ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH NIEPOWODZEŃ W ZATRUDNIENIU". 10.00 - 13.00   24.10.-26.10.2018 ...

Projekt „TEKA ABSOLWENTA”

 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizuje Projekt pn. „TEKA ABSOLWENTA" skierowany do niepełnosprawnych absolwentów i studentów ostatniego roku studiów wyższych. Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017r. do 31 marca 2019r.   Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów...

Przewodnik po urzędzie pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Załączniki Przewodnik po urzędzie pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wyświetlanie 1 - 10 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę