Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Jadę na staż

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. "Jadę na staż. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020. GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY: •    w wieku 18-35 lat, •    niepracujące, nieszkolące się,...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby pow. 30 rż do udziału w projekcie pt. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Celem projektu jest zwiększenie...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza młode osoby do  udziału w projekcie pt.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III) w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 410 osób w wieku 18 - 29 lat...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę