Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Zawartość stron
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (IV) 7.2 RPO WSL

Okres realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

W roku 2019r. ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 148 osób.

Przewidziano następujące formy wsparcia:
  1. IPD
  2. pośrednictwo pracy
  3. poradnictwo zawodowe
  4. prace interwencyjne
  5. szkolenia
  6. wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
  7. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę