Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Zawartość stron

loga UE i FE w kolorze

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (IV)" 1.1.1 PO WER

Okres realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 319 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Chorzów. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 133 osoby zarejestrowane w PUP Chorzów oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 56 osób.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
  • Indywidualny Plan Działania
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • staż
  • bon szkoleniowy
  • prace interwencyjne
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
  • bon na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę