Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Aktualności

Nabór wniosków z KFS

Szanowni Państwo. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie   z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników   i pracodawców ( dotyczy pracodawców mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Chorzów). Nabór wniosków prowadzony...

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli pozostających bez pracy organizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu

        Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu zaprasza do udziału w Projekcie „Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.      Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo...

Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP

JESTEŚ MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZGARNIJ DOTACJĘ Z FUNDUSZY UNIJNYCH na szkolenia, doradztwo, egzaminy, studia podyplomowe

XXXII Targi Pracy

     W dniu 25.04.2017r. w MORiS w Chorzowie odbyły się XXXII Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współudziale Urzędu Miasta Chorzów. Podczas Targów 100 wystawców przedstawiło łącznie ponad 1000 ofert pracy w kraju oraz 1300 ofert pracy za granicą. W kraju najwięcej ofert pracy było dla...

Zapraszamy osoby bezrobotne na szkolenia indywidualne

Urząd może sfinansować Państwu szkolenia zawodowe, uprawnienia, certyfikaty ułatwiające podjęcie zatrudnienia. Przykładowe szkolenia: prawo jazdy kat. C prawo jazdy kat. C+E uprawnienia SEP operator CNC operator wózków widłowych kurs motorniczego kurs kucharza itd.   Informacje szczegółowe w siedzibie tut....

Zachęcamy do udziału w poradach grupowych

      Zapraszamy na zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez doradców zawodowych tutejszego Urzędu. W załączeniu prezentujemy wykaz porad grupowych planowanych do realizacji w II kwartale 2017r. Załączniki wykaz porad...

Nabór wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej

Tutejszy Urząd ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji na rok 2017 wynosi 21 tys. zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 pod nr tel. 32 34 97 119 lub w pokoju nr 4 pod nr tel. 32 34 97 115.

UWAGA PRACODAWCY

Informujemy, że tutejszy Urząd posiada środki finansowe na wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych. Zapraszamy do składania wniosków na:   Dofinansowanie wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby bezrobotnej po ukończeniu 50 roku życia – dofinansowanie przysługuje na okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnionej...

RÓŻNICA POMIĘDZY UMOWĄ O DZIEŁO I UMOWĄ ZLECENIA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaniepokojone jest dużą liczbą umów o dzieło jako podstawy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W związku z tym na prośbę Ministerstwa przekazujemy informacje o istocie umowy o dzieło oraz skutkach nieprawidłowego zawierania umów.        Przedmiotem umowy o dzieło ...

Zakończenie naboru wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że w dniu 16.03.2017r. nabór wniosków o sfinansowanie   z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników   i pracodawców, został zakończony.

Wyświetlanie 1 - 10 z 84 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę