Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Aktualności

Nabór wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez Urząd.

UWAGA PRACODAWCY - Nabór wniosków o refundację doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez Urząd.

UWAGA BEZROBOTNI - Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Tutejszy Urząd Pracy od 15.02.2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji wynosi 21 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje udzielane są na aktywnej poczekalni (stanowisko nr 3), tel: 32 3497113 oraz w pokoju nr 1, tel: 32 3497153. ...

X Edycja Konkursu Innowator Śląska

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network" zaprasza do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.  To  inicjatywa promująca...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW CHCĄCYCH ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przypomina, że jednym z wymogów otrzymania wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydania zezwolenia na pracę sezonową jest brak zaległości w opłacaniu składek ZUS lub posiadanie układu ratalnego. ...

EURES - OFERTA PRACY Z BEZPŁATNYM KURSEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ramach sieci EURES Pracodawca z Niemiec oferuje zatrudnienie dla osób posiadających kwalifikacje do pracy na stanowiskach: - monter instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji - elektroinstalator - spawacz WIG - spawacz MIG Firma organizuje dla wybranych kandydatów do zatrudnienia w Niemczech bezpłatne...

UWAGA PRACODAWCY

   Urząd posiada środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób bezrobotnych.    Zapraszamy do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych na okres do 10 miesięcy (tj. okres częściowej refundacji kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w kwocie około 980 zł za...

Zapraszamy na porady grupowe

   Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy na grupowe porady zawodowe .      Podczas zajęć można uzyskać pomoc m.in. w  zdobyciu umiejętności poszukiwania pracy, wyborze lub zmianie zawodu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia lub...

Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie

Od dnia 01.01.2018r. wprowadzony został nowy typ zezwolenia na pracę sezonową.    Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta (powiatowy urząd pracy). Dotyczy wyłącznie prac w sektorach uznanych za sezonowe tj.: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami...

KONFERENCJA

  W dniu  16.01.2018r. odbyła się konferencja organizowana przez tutejszy Urząd dla lokalnych pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców.     Konferencja, której przyświecała idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w obszarze zatrudnienia cudzoziemców...

Wyświetlanie 1 - 10 z 119 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę