Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Jadę na staż

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. "Jadę na staż. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020. GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY: •    w wieku 18-35 lat, •    niepracujące, nieszkolące się,...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby pow. 30 rż do udziału w projekcie pt. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Celem projektu jest...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza młode osoby do  udziału w projekcie pt.  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III) w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 410...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę